WAY TO PLAY vzw

Voetbalschool - techniektrainingen

Huisreglement

Way To Play

1. Inschrijving

1.1 Inschrijving voor deelname aan een sessie technische trainingen of een voetbalkamp kan alleen gebeuren door het inschrijvingsformulier van onze website in te vullen en door te sturen.
1.2 Er kan enkel worden ingeschreven als de deelnemer akkoord gaat met dit huisreglement
1.3 Met de inzending van dit inschrijvingsformulier geeft de afzender daarvan zich op voor deelname aan het gekozen evenement + locatie.
1.4 Way to play vzw bepaalt welke inschrijvingen ze wel en niet accepteren zonder dat ze hiervoor een reden moeten opgeven.
1.5 Bij een te weinig aantal inschrijvingen kan Way to play vzw altijd beslissen om een stage of een sessie technische trainingen te annuleren. Het reeds betaalde inschrijvingsgeld wordt dan gewoon teruggestort.

2. Betalingsvoorwaarden

2.1 Na de inschrijving ontvangt de deelnemer via mail meer informatie over de betalingsvoorwaarden en - wijze
2.2 De betaling van het inschrijvingsgeld moet binnen de 5 werkdagen gebeuren na ontvangst van de mail met de uitleg over de wijze van betaling. Is een deelnemer te laat met de betaling dan wordt de speler automatisch van de inschrijvingslijst geschrapt.
2.3 Van zodra Way to play vzw het inschrijvingsgeld heeft ontvangen, krijgt de deelnemer via mail een bevestiging gestuurd met daarbij nog bijkomende informatie.
2.4 Indien de betaling niet tijdig wordt gedaan heeft Way to Play vzw steeds het recht om de inschrijving te annuleren

3. Annulatie door deelnemer

3.1 Door het inschrijvingsformulier door te sturen, schrijft de afzender zich definitief in voor een stage of een sessie technische trainingen en is een volledige terugbetaling van het inschrijvingsgeld niet meer mogelijk.
3.2 Bij annulatie binnen de 14 dagen voor aanvang van een stage of een sessie technische trainingen rekent Way to play vzw steeds 25 € annulatiekosten aan. Bij een latere annulatie storten wij niets meer terug.
3.3 Indien er minder dan 14 dagen voor een stage een annulatie van de stage wordt doorgegeven wegens ziekte of blessure die ontstaan is voor de stage, dient de ingeschreven persoon een geldig doktersattest aan Way to Play vzw voor te leggen dat de periode van de stage dekt. Alleen dan kan de helft van het totale inschrijvingsgeld gerecupereerd worden. Is dit niet mogelijk dan stort Way to Play vzw niets terug.
3.4 In geval van ziekte/blessure die tijdens de stage is ontstaan, wordt er niets teruggestort.
3.5 In geval van annulatie van een sessie technische trainingen wegens langdurige ziekte/blessure dient de ingeschreven persoon een geldig doktersattest aan Way to Play vzw voor te leggen en dit vóór de 3de training Alleen dan kan de helft van het totale inschrijvingsgeld gerecupereerd worden. Is dit niet mogelijk dan stort Way to Play vzw niets terug. Ook bij latere annulatie stort Way to Play vzw niets meer terug.
3.6 Way to play vzw stort geen geld terug bij afwezigheid van een activiteit.
3.7 Bij een annulatie van een activiteit is het niet mogelijk om een andere speler de plaats te laten innemen van de speler die heeft geannuleerd om op die manier annulatiekosten te vermijden.

4. Annulatie door Way to play vzw

4.1 Way to Play vzw behoudt het recht om een training af te gelasten wegens weersomstandigheden en organisatorische redenen. Way to Play vzw moet in dit geval altijd de weggevallen training aanbieden op een ander moment

4.2 Indien Way to play vzw door een geval van overmacht een voetbalkamp niet kan laten doorgaan dan krijgen de deelnemers die reeds betaald hebben een tegoed dat tijdens dat jaar en het jaar nadien gebruikt kan worden voor de techniektrainingen van WTP Junior, WTP Professional en ook voor de voetbalkampen. Bij een kamp komt het tegoed overeen met het inschrijvingsgeld van het voetbalkamp. Indien de voorgestelde alternatieven om het tegoed in te schakelen niet van toepassing zijn voor de deelnemer, dan kan de deelnemer een terugstorting van het inschrijvingsgeld aanvragen rekening houdend dat hier dan 25 euro administratieve kosten van wordt afgehouden door Way to play vzw.

4.3 Wanneer een deelnemer van een voetbalkamp positief test op COVID-19 dan wordt voor de hele bubbel het kamp stopgezet. Ook broers en zussen van kinderen uit de ontbonden bubbel kunnen even niet meer op kamp komen. Het resterende inschrijvingsgeld wordt omgezet in een tegoed, dat gebruikt kan worden voor andere voetbalkampen of technische trainingen.

4.4 Indien Way to play vzw door een geval van overmacht de trainingen van WTP Junior en/of WTP Professional niet kan laten doorgaan dan wordt er in eerste instantie gekeken of de trainingen op een later tijdstip ingehaald kunnen worden maar dit moet dan wel in de vooraf bepaalde periode zijn. Voor de trainingen van het voorjaar wilt dit zeggen dat de trainingen nog ingepland kunnen worden in de maanden januari, februari, maart, april en mei. Voor de trainingen in het najaar wilt dit zeggen dat de trainingen nog ingepland kunnen worden in de maanden september, oktober, november en december. Trainingen die niet ingehaald kunnen worden in deze periode vervallen dus door de overmacht en zorgen ook niet voor het recht op een terugbetaling.


5. Aansprakelijkheid

5.1 Way to play kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies/diefstal, materiële schade en blessures.

6. Gedragscode spelers

6.1 Spelers moeten tenminste 15 minuten voor aanvang van de training aanwezig zijn om dan stipt op het beginuur van de training op het veld te staan.
6.2 Deelnemers van de technische trainingen dienen steeds in onze trainingstenue te komen trainen. Spelers zonder geldige trainingskledij mogen niet mee trainen. Ontbrekende trainingskledij kan steeds bij Way to play vzw worden bijbesteld.
6.3 De deelnemers zijn verantwoordelijk voor hun eigen trainingskedij. Zorg er dus voor dat alle kledingstukken van intialen of naam voorzien zijn.
6.4 Met ijzeren studs mag er niet getraind worden. Indien een speler geen andere schoenen bij zich heeft dan mag hij niet meetrainen.
6.5 Spelers behandelen het materiaal (ballen, potjes,...) van Way to play met respect en leveren dit op het einde van een training terug in.
6.6 Spelers die volgens het WTP-systeem werken, dienen op het einde van een cyclus een examen af te leggen om over te kunnen gaan naar de volgende cyclus. Bij ongewettigde afwezigheid is een speler sowieso niet geslaagd voor zijn examen.
6.7 Spelers zorgen ervoor dat de kleedkamers steeds ordelijk en proper worden achtergelaten.
6.8 Spelers hanteren een positieve houding tegenover elkaar en tegenover het trainersteam.

7. Afgelasten trainingen

7.1 Way to Play vzw behoudt het recht om een training af te gelasten wegens weersomstandigheden, organisatorische redenen. Way to Play vzw zal in deze situatie de weggevallen training aanbieden op een ander moment

8. Aanwezigheden op de trainingen

8.1 Spelers dienen steeds tijdig te verwittigen wanneer ze niet aanwezig kunnen zijn op de training
8.2 Way to Play voorziet bij de sessie van WTP Junior steeds 10 trainingen en bij de sessie van WTP Professional 12 trainingen. Indien spelers hiervan een training missen, kunnen zij de training niet inhalen op een andere locatie of een ander trainingsmoment.

9. Foto’s en videomateriaal

9.1 WTP behoudt het recht om foto- en beeldmateriaal van de trainingen, voetbalkampen en events te publiceren. Wanneer een speler inschrijft dan dient het formulier voor toestemming publicatie foto- en videomateriaal door de ouders van de speler ingevuld te worden en voor de activiteit aan WTP bezorgt te worden. Deze toestemming of weigering wordt in onze databank geregistreerd.