WAY TO PLAY vzw

Soccerschool - technique training

This page is only available in Dutch


Huisreglement

Way To Play

1. Inschrijving

1.1 Inschrijving voor deelname aan een sessie technische trainingen, keeperstrainingen of een voetbalkamp kan alleen gebeuren door het inschrijvingsformulier van onze website in te vullen en door te sturen.
1.2 Er kan enkel worden ingeschreven als de deelnemer akkoord gaat met dit huisreglement
1.3 Met de inzending van dit inschrijvingsformulier geeft de afzender daarvan zich op voor deelname aan het gekozen evenement + locatie.
1.4 Way to play vzw bepaalt welke inschrijvingen ze wel en niet accepteren zonder dat ze hiervoor een reden moeten opgeven.
1.5 Bij een te weinig aantal inschrijvingen kan Way to play vzw altijd beslissen om een stage of een sessie technische trainingen te annuleren. Het reeds betaalde inschrijvingsgeld wordt dan gewoon teruggestort.

2. Betalingsvoorwaarden

2.1 Na de inschrijving ontvangt de deelnemer via mail meer informatie over de betalingsvoorwaarden en - wijze
2.2 De betaling van het inschrijvingsgeld moet binnen de 5 werkdagen gebeuren na ontvangst van de mail met de uitleg over de wijze van betaling. Is een deelnemer te laat met de betaling dan wordt de speler automatisch van de inschrijvingslijst geschrapt.
2.3 Van zodra Way to play vzw het inschrijvingsgeld heeft ontvangen, krijgt de deelnemer via mail een bevestiging gestuurd met daarbij nog bijkomende informatie.
2.4 Indien de betaling niet tijdig wordt gedaan heeft Way to Play vzw steeds het recht om de inschrijving te annuleren

3. Annulatie

3.1 Door het inschrijvingsformulier door te sturen, schrijft de afzender zich definitief in voor een stage of een sessie technische trainingen en is een volledige terugbetaling van het inschrijvingsgeld niet meer mogelijk.
3.2 Bij annulatie binnen de 14 dagen voor aanvang van een stage of een sessie technische trainingen rekent Way to play vzw steeds 25 € annulatiekosten aan. Bij een latere annulatie storten wij niets meer terug.
3.3 Indien er minder dan 14 dagen voor een stage een annulatie van de stage wordt doorgegeven wegens ziekte of blessure die ontstaan is voor de stage, dient de ingeschreven persoon een geldig doktersattest aan Way to Play vzw voor te leggen dat de periode van de stage dekt. Alleen dan kan de helft van het totale inschrijvingsgeld gerecupereerd worden. Is dit niet mogelijk dan stort Way to Play vzw niets terug.
3.4 In geval van ziekte/blessure die tijdens de stage is ontstaan, wordt er niets teruggestort.
3.5 In geval van annulatie van een sessie technische trainingen wegens langdurige ziekte rekenen wij 60€ annulatiekosten aan indien Way to play de annulatie vóór de 3de training EN met een geldig doktersattest via mail heeft doorgekregen. Bij latere annulatie storten wij niets meer terug.
3.6 Way to play vzw stort geen geld terug bij afwezigheid van een activiteit.
3.7 Bij een annulatie van een activiteit is het niet mogelijk om een andere speler de plaats te laten innemen van de speler die heeft geannuleerd om op die manier annulatiekosten te vermijden.

4. Aansprakelijkheid

4.1 Way to play kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies/diefstal, materiële schade en blessures.

5. Gedragscode spelers

5.1 Spelers moeten tenminste 15 minuten voor aanvang van de training aanwezig zijn om dan stipt op het beginuur van de training op het veld te staan.
5.2 Deelnemers van de technische trainingen dienen steeds in onze trainingstenue te komen trainen. Spelers zonder geldige trainingskledij mogen niet mee trainen. Ontbrekende trainingskledij kan steeds bij Way to play vzw worden bijbesteld.
5.3 De deelnemers zijn verantwoordelijk voor hun eigen trainingskedij. Zorg er dus voor dat alle kledingstukken van intialen of naam voorzien zijn.
5.4 Met ijzeren studs mag er niet getraind worden. Indien een speler geen andere schoenen bij zich heeft dan mag hij niet meetrainen.
5.5 Spelers behandelen het materiaal (ballen, potjes,...) van Way to play met respect en leveren dit op het einde van een training terug in.
5.6 Spelers die volgens het WTP-systeem werken, dienen op het einde van een cyclus een examen af te leggen om over te kunnen gaan naar de volgende cyclus. Bij ongewettigde afwezigheid is een speler sowieso niet geslaagd voor zijn examen.
5.7 Spelers zorgen ervoor dat de kleedkamers steeds ordelijk en proper worden achtergelaten.
5.8 Spelers hanteren een positieve houding tegenover elkaar en tegenover het trainersteam.

6. Aflassen trainingen

6.1 Way to Play vzw behoudt het recht om een training af te lassen wegens weersomstandigheden, organisatorische redenen. Way to Play vzw moet wel altijd de weggevallen training aanbieden op een ander moment

7. Aanwezigheden op de trainingen

7.1 Spelers dienen steeds tijdig te verwittigen wanneer ze niet aanwezig kunnen zijn op de training
7.2 Way to Play voorziet per sessie steeds 10 trainingen voor de leeftijd van 6 tem 9 jaar en 12 trainingen voor de leeftijd van 10 tem 13 jaar. Indien spelers hiervan een training missen, kunnen zij de training niet inhalen op een andere locatie of een ander trainingsmoment.

8. Foto’s en videomateriaal

8.1 WTP behoudt het recht om foto- en beeldmateriaal van de trainingen, voetbalkampen en events te publiceren. Wanneer een speler inschrijft dan dient het formulier voor toestemming publicatie foto- en videomateriaal door de ouders van de speler ingevuld te worden en voor de activiteit aan WTP bezorgt te worden. Deze toestemming of weigering wordt in onze databank geregistreerd.